VELKOMMEN TIL DENISE.DK

Denise Lykke Fabricius

……..

Hjertelig velkommen til min side

Ønsker du et liv i balance? Med dine børn, med dig selv, på arbejdet, i skolen? Har du brug for hjælp til at finde vej i livet? Få kastet lys over din/jeres livssituation?

Eller ønsker du det for dit barn???


Min vision er at hjælpe børn og unge, unge voksne, samt deres familier til bedre og VEDVARENDE trivsel. At lære dem at elske og acceptere sig selv, og oparbejde et stærkt selvværd. Lære dem at respektere og forstå sig selv og egne, samt andres grænser.

I min verden er alle mennesker lige. Om man er barn eller voksen, er det mennesket jeg ser – ikke alderen.

Et barns grænser er ligeså vigtige som en voksens. Men det gælder også omvendt. Både voksnes og børns grænser skal respekteres.

Når vi respekterer vores egne grænser og oplever at andre også respekterer dem, hjælper det os med at opbygge et sundt og solidt selvværd. Selvværdet er fundamentet i vores liv. Har vi et solidt fundament (selvværd), kan vi gå gennem livet og opleve modstand, sorg og smerte, men uden at knække.

Hos mig kan du bl.a. lære at sætte grænser, så det bliver en kærlig og overskuelig handling. En naturlig del af hverdagen. Mange forbinder det at sætte grænser med ubehag, afvisning eller endda vrede eller sårende adfærd. Det skal det ikke være, og det behøver det ikke at være.

Det kan også være svært at vurdere hvor ens grænser rent faktisk ligger. Men det er også noget af det du kan lære at forstå, på mine forløb.

Mange af os har faktisk lært i barndommen, at vores grænser ikke skal respekteres, men konstant flyttes og være fleksible. Men vi ved i dag, at det ikke er hensigtsmæssigt, at det forstyrrer vores selvbillede og i værste fald giver depression og selvlede. Det er nogle af de mønstre jeg hjælper mine klienter med at ændre.

Når vi har en grundlæggende tro på og tillid til os selv, giver det gode vilkår for at skabe balance og trivsel i livet. Dårlig trivsel kan være grobund for store udfordringer, som både børn og voksne kan slås med i mange og lange perioder af livet, så som:

  • ensomhed
  • indlæringsvanskeligheder
  • vrede/humørsvingninger
  • indelukkethed
  • angst
  • manglende tro på egne evner
  • depression
  • tankemylder
  • manglende livslyst
  • tilknytningsvanskeligheder/forstyrrelser

Udover at hjælpe børn, unge og forældre, hjælper jeg også sygeplejersker med at opnå denne fine balance og trivsel. Det er et job, som på mange måder er forbundet med stor mistrivsel, og afspejler sig ofte i familie/privatlivet. Jeg ved hvor svært det kan være, men kender også vejen til hvordan man kan skabe denne balance, og hvordan man kan blive i jobbet/uddannelsen uden at tabe gnisten og/eller troen på sig selv og egne evner. Så er du sygeplejerske/sygeplejestuderende, og elsker dit fag, men mistrives alligevel, så er det her en unik mulighed for at (gen)finde glæden ved at gå på arbejde.

Jeg har klinik beliggende på Nørrevej 3 i Sorø (Behandlerhuzet), men tilbyder også online sessioner.

Følg min facebookside for at blive opdateret på aktuelle arrangementer og/eller tilbud.