Børnehypnose

🤍

Jeg tilbyder hypnose som er specielt målrettet til børn.

Når jeg laver hypnose for børn, benytter jeg mig af deres fantastiske indlevelsesevne og fantasi. Alt foregår i øvrigt på barnets præmisser. Når jeg laver børnehypnose, bestemmer barnet selv hvor i rummet det har lyst til at sidde eller ligge, om mor og far skal være der, osv.

Børnehypnose egner sig især til at arbejde med ekstreme følelser, dårligt selvværd, og kommunikation. Det styrker barnets selvfølelse og følelse af kontrol.

Mange børn føler kontroltab, når de skal agere i en verden med mange rammer, som de ikke har indflydelse på. Det kan bl.a. vise sig som angst eller vrede. Voksne kan vælge at skifte arbejde, hvis de ikke trives hvor de er. Det samme gælder boligsituation, hobbyer, partner osv. Børn er afhængige af, at de voksne skrider til handling, hvis de ikke trives, og det kræver at de opdager hvordan barnet har det, og hvorfor. I en verden hvor vores børn konstant vurderes, måles på og presses til at yde mere og mere, kan de godt “miste sig selv”. Det er netop noget af det, jeg med hypnose, kan hjælpe dit barn med at tage sig af.

For sandheden er, at børn der er enormt dygtige til at præstere, knækker nakken, hvis de ikke samtidigt har et solidt og kærligt forhold til sig selv – en solid og sund kerne. Og så kan de være nok så dygtige til alting, men hvis de er ulykkelige, stressede eller deprimerede, er de evner spildt, for så har de ikke overskud til at bruge dem.

Det er barnets indre kerne der næres gennem hypnose. Barnet får gennem hypnosen, en øget følelse af kontrol, og mulighed for at kommunikere klart og tydeligt, omkring følelser, tanker og behov.

Samtidig giver oplevelsen, sammen med en forælder, mulighed for at skabe et fælles sprog, hvilket både styrker relationen mellem mor/far og barn og virker konfliktnedtrappende.

For at kunne gennemføre en hypnosesession, skal barnet kunne samarbejde om små simple øvelser, samt være åben for at deltage i det. Barnet behøver ikke at kunne sidde stille i længere tid ad gangen. Det er ikke altid nødvendigt at de forholder sig i ro, da deres forestillingsevne er så ekstrem, at man ikke altid opdager, at de faktisk er i hypnose.

Er du i tvivl om hypnose vil være noget for dit barn, så kontakt mig endelig, og få en uforpligtende snak.