Hvad kan jeg hjælpe dig med?

De områder jeg primært beskæftiger mig med handler i bund og grund om selvaccept, som forgrener sig ud i andre underemner. Alle underemnerne er beskrevet dybere i hvert deres afsnit her på hjemmesiden.

Disse underemner ligger alle indunder mine spidskompetencer og er områder jeg har beskæftiget mig med i mange år. Fælles for dem alle er, at jeg tager udgangspunkt i DIG og sammen finder eller genfinder vi de evner og potentialer DU har, og vi finder ud af hvordan du kan benytte dem på bedste vis, så du kan blive tilpas og tilfreds med dit liv. Det er dig der sætter barren for hvad der er rigtigt for dig, og det er netop det jeg kan hjælpe dig med at gøre. Og jeg kan hjælpe dig med at få mod til at leve efter det.

Det jeg kan tilbyde hjælp til er bl.a. accept af sygdom og/eller handicap, angstterapi, ungesamtaler, kropsaccept og/eller overvægtsterapi, selvværdsterapi, sygeplejerskecoaching herunder håndtering af pressede situationer.

I forbindelse med mit arbejde som sygeplejerske har jeg en bred viden om både arbejdspres, sundhed/sygdom, hvordan vores sundhedsvæsen fungerer, hvad man nogle gange kæmper med både som patient og som ansat i sundhedssystemet. Specialespecifikt har jeg en del viden om børn, unge og forældre og smertelindring/-håndtering.