Kærlighedsbaseret terapi

🤍

Kærlighedsbaseret terapi, er enormt effektivt, hvis man ønsker at skabe sunde relationer, der bygger på:

Tillid

Respekt

Kærlighed

Dybde

Nysgerrighed

Åbenhed

🤍

Når jeg arbejder kærlighedsbaseret, betyder det at jeg bruger følelsen, til at skabe forståelse og perspektiv i forhold til situationer og relationer.

Konkret bruger jeg “kærlighedens lys”, til at undersøge hvad der ligger bag konkrete handlinger (og lærer mine klienter at gøre det samme). Det kunne være situationer hvor vrede, afmagt eller sorg er dominerende følelser.

Når vi arbejder kærlighedsbaseret, vil det være muligt at opløse skyld, skam, nag og dårligt selvværd.

Når vi arbejder kærlighedsbaseret, vil den forandring vi ønsker, ske på et dybere plan, og skabe varige resultater.

At arbejde kærlighedsbaseret skaber muligheden for at forstå sig selv, og andre mennesker, på en mere konstruktiv måde.

🤍

At arbejde kærlighedsbaseret er IKKE den nemme eller den NAIVE vej til forandring, som mange måske fejlagtigt vil tro. At arbejde kærlighedsbaseret kan være udfordrende, og kræver at man tør se indad. Det kræver stort mod, og det kræver øvelse.”

🤍

Når jeg arbejder kærlighedsbaseret kombinerer jeg det altid med hypnose og RBL

Når jeg bruger RBL-teknikker kombineret med en kærlighedsbaseret tilgang, bliver det meget tydeligt hvad vi har brug for, at forandre eller udvikle. Og det bliver meget tydeligt HVORDAN vi kan forandre eller udvikle det, som vi har brug for.

Når jeg bruger hypnose kombineret med en kærlighedsbaseret tilgang, bliver det muligt at manifestere den forandring der er brug for, trods frygt eller anden form for barriere.

At arbejde kærlighedsbaseret fjerner frygten og skaber klarhed, ærlighed, tillid og respekt. Og det gør os i stand til at handle konstruktivt og udviklende, i stedet for at blive fanget i destruktive handlemønstre, som både skader os selv og andre.