Metoder

🤍

RBL

Min primære arbejdsmetode er RBL-terapi, som er en nyere form for samtale-/psykoterapi. Jeg er færdiguddannet RBL-terapeut siden 2019, men har arbejdet med metoden siden 2016. Metoden er meget praksisbaseret, og fordelene ved RBL-metoden er bl.a. at den er let at integrere og anvende i hverdagen, kan udøves og indøves på flere niveauer. Det er en metode, som understøtter udviklingen af det menneske du er, samt de potentialer du har.

RBL-metoden giver dig mulighed for at blive glad for den du i grunden er, med ALT hvad du indeholder, og giver dig redskaber til at stå ved dig selv, som en naturlig del af livet. Desuden er RBL-metoden et fantastisk redskab til at løse konflikter på en virkelig konstruktiv måde, også i situationer hvor relationen umiddelbart ikke står til at redde. I RBL-terapi lærer du at tage ejerskab over dit eget liv, og at spille dig selv og andre stærke.

Læs mere om RBL-terapi i bogen “Kan du høre hvad jeg tænker?”, som kan købes her, eller køb den i klinikken.

Jeg tilbyder desuden kurser og uddannelse i RBL, samt undervisning i “Sygepleje med RBL”.

Kærlighedsbaseret terapi

🤍

Kærlighedsbaseret terapi, er enormt effektivt, hvis man ønsker at skabe sunde relationer, der bygger på:

Tillid

Respekt

Kærlighed

Dybde

Nysgerrighed

Ă…benhed

🤍

Når jeg arbejder kærlighedsbaseret, betyder det at jeg bruger følelsen, til at skabe forståelse og perspektiv i forhold til situationer og relationer.Konkret bruger jeg “kærlighedens lys”, til at undersøge hvad der ligger bag konkrete handlinger (og lærer mine klienter at gøre det samme). Det kunne være situationer hvor vrede, afmagt eller sorg er dominerende følelser.Når vi arbejder kærlighedsbaseret, vil det være muligt at opløse skyld, skam, nag og dårligt selvværd.Når vi arbejder kærlighedsbaseret, vil den forandring vi ønsker, ske på et dybere plan, og skabe varige resultater.

At arbejde kærlighedsbaseret skaber muligheden for at forstå sig selv, og andre mennesker, på en mere konstruktiv måde.

🤍

“At arbejde kærlighedsbaseret er IKKE den nemme eller den NAIVE vej til forandring, som mange måske fejlagtigt vil tro. At arbejde kærlighedsbaseret kan være udfordrende, og kræver at man tør se indad. Det kræver stort mod, og det kræver øvelse.”

🤍

Når jeg arbejder kærlighedsbaseret kombinerer jeg det altid med hypnose og RBL

Når jeg bruger RBL-teknikker kombineret med en kærlighedsbaseret tilgang, bliver det meget tydeligt hvad vi har brug for, at forandre eller udvikle. Og det bliver meget tydeligt HVORDAN vi kan forandre eller udvikle det, som vi har brug for.Når jeg bruger hypnose kombineret med en kærlighedsbaseret tilgang, bliver det muligt at manifestere den forandring der er brug for, trods frygt eller anden form for barriere.

At arbejde kærlighedsbaseret fjerner frygten og skaber klarhed, ærlighed, tillid og respekt. Og det gør os i stand til at handle konstruktivt og udviklende, i stedet for at blive fanget i destruktive handlemønstre, som både skader os selv og andre.

Hypnoterapi

Jeg er uddannet og certificeret NGH hypnotisør og hypnoterapeut siden hhv. 2021 og 2022 og tilbyder behandling af forskellige problemstillinger, ved hjælp af hypnoterapi. Jeg kombinerer ofte samtaleterapi og hypnose, til stor glæde for mine klienter.

Samtalen er min grundlæggende arbejdsform, men hypnose kan være en rigtig effektiv forstærker, når der er bestemte mål eller følelser der skal manifesteres eller lindres.

I min klinik er hypnose med til at give klienten en øget følelse af kontrol og selvbestemmelse, og det giver rigtig gode resultater i kombination med samtaleterapi.

Formål med at anvende hypnose og hypnoterapi, kan fx være:

  • At booste selvværd
  • At booste tillid til sig selv
  • At afhjælpe frygt/ængstelse/angst/nervøsitet/fobier
  • At stoppe destruktive handlemønstre
  • At træne afslappethed og ro
  • At opbygge mod
  • At manifestere mĂĄl

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte mig her.