Priser

Ungesamtaler (12-18 år), pr. session:                         500 kr.

Samtaler, pr. session:                                                     750 kr.

Sygeplejerskecoaching, pr. session:                           750 kr.

 

Hvis du er studerende gives 10% rabat.